Biuro Przedstawicielstwa we Francji
Dla Branży Transportowej

PRZEPISY


Dekret nr 2016-418 Loi Macron nakazuje by:

Kierowca posiadała w kabinie:

  • akt powołania przedstawiciela
  • umowę o pracę wraz z aneksem o stawkach min obowiązujących na terenie Francji
  • zaświadczenie o delegowaniu w języku francuskim (ważne 6 m-cy)

 

Każda firma transportowa wykonująca przewóz na terenie Francji:

  • posiadała PRZEDSTAWICIELA na terenie Francji do kontaktu z służbami kontrolnymi
  • przechowywała szereg dokumentacji kadrowej przetłumaczonej na język francuski w biurze we  Francji

 

Nasze biuro przedstawicielstwa zatrudnia PRZEDSTAWICIELA  zamieszkałego i przebywającego  na terenie Francji , mówiącego w języku francuskim. Reprezentant jest dostępny dla służb kontrolnych telefonicznie i mailowo w godzinach swojego dyżuru.

Aby wystawiać zaświadczeniao delegowaniu pracowników na terytorium Francji należy zarejestrować się welektronicznym systemie dostępnym pod adresem        https://www.sipsi.travail.gouv.fr.


Francja: Nowy obowiązek od 1 kwietnia. Kierowcy będą musieli wozić ze sobą zaświadczenie A1 potwierdzające status ubezpieczenia społecznego

 


Od 1 kwietnia delegowani do Francji kierowcy będą musieli wozić ze sobą zaświadczenie A1 potwierdzające status ubezpieczenia społecznego.


Dokument ten będzie sprawdzany w trakcie kontroli pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia w transporcie drogowym (Loi Macron). Podstawę prawną stanowić ma wg Francuzów Dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników oraz wydana do niej dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/EU.

Zaświadczenie A1 ma potwierdzić, że w trakcie delegacji kierowca jest ubezpieczony w zakładzie ubezpieczeń społecznych w kraju, z którego pochodzi i tym samym podlega krajowym przepisom dotyczącym ubezpieczenia społecznego.


Skąd wziąć druk?


Druk A1 można uzyskać składając odpowiedni wniosek do właściwego oddziału ZUS-u lub on-line przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. Wzory wniosków o wydane zaświadczenia ZUS A1 można pobrać TUTAJ. Wniosek o A1 dla pracownika należy złożyć w czterech egzemplarzach. Jeżeli natomiast dokument chce uzyskać osoba prowadząca działalność, wniosek musi złożyć w trzech egzemplarzach.


Certyfikat delegowania
(tymczasowy)
Zasady czasu pracy
Dekret nr 2016-418
Certyfikat delegowania
(wewnątrzgrupowych)
Formalności
sprawozdawczych
Certyfikat delegowania (uposażony)
Płaca minimalna